Motivation Quotes: Shivaji Maharaj

वीटेवरुन उतरुन वीठोबा मला एकदा पंढरी दाखवा…. हव तर मी येतो पण, आमच्या ‘शिवरायांना’ परत पाठवा ।। Motivaton Quotes– Inspirational Quot…